Katumbas Ng Buhay

Katumbas Ng Buhay
Pages:
128
Genre:
Published:
October 20th 2011 by Precious Pages Corp.
Goodreads Rating:
4.55
ISBN13:
978971020775x
ISBN10:
971020775x
Author:
Language

"Para kasing wala akong karapatang umasang papayag ka na maging asawa ko." Nagpunta sa Japan si Akira upang kunin ang mga ari-ariang naiwan ng kanyang namayapang ina—at hindi sinasadyang nakuha niya ang shishi kuro, isang pigurin na sagrado sa isang organisasyong kilalang walang sinasanto. Hindi nagluwat ay nagsimulang manganib ang kanyang buhay. Si Ishmael Cristobal, isang half Filipino-half Japanese, ang katana na naatasang bawiin mula sa kanya ang shishi kuro. Taglay ang maamong mukha, taglay rin ng binata ang matatag na pagkatao batay sa prinsipyo ng kinaaaniban nitong grupo. Dapat katakutan ni Akira ang pagkataong iyon—ngunit bakit iyon pa ang nakapagpalambot sa matigas niyang puso?