Hoa tay đất Việt - Tinh hoa nghề thủ công truyền thống

Hoa tay đất Việt - Tinh hoa nghề thủ công truyền thống
Pages:
300
Published:
April 2017 by Kim Đồng
Goodreads Rating:
4.00
Author:
Language

Nếu như những chiến công viết nên câu chuyện về giữ nước thì những nghề thủ công chính là câu chuyện về dựng nước. Từ ngàn xưa, những người thợ thủ công ở ba miền với đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, đã tạo ra rất nhiều sản phẩm thủ công ứng dụng, thủ công mĩ nghệ, góp phần làm giàu quê hương và kiến tạo nên văn hóa. Cuốn sách Hoa tay đất Việt giới thiệu những nghề, làng thủ công tiêu biểu, lâu đời trên đất nước Việt Nam.