نجوم به زبان ساده

نجوم به زبان ساده
Pages:
464
Genre:
Published:
May 7th 2007 by موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
Goodreads Rating:
4.13
ISBN13:
9789643422547
ISBN10:
9646241050
Author:
Language

عنوان: نجوم به زبان ساده؛ نوشته: مایر دگانی؛ مترجم: محمدرضا خواجه پور؛ مشخصات نشر: تهران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی و گیتاشناسی؛ 1386، در 464 ص، مصور رنگی، شابک: 9789643422547؛